Sådan fungerer det


I flere år har IF Stadion udbyddet Åben Skole-håndboldforløb for Korsager-, Tingbjerg-, Husum- og Brønshøjskole
 • Pris: Gratis!
 • Hvem: Skoleforløbene henvender sig typisk til 1-6. klasse
 • Hvilke klasser: Forløb kan både være med 1 klasse eller 2 klasser sammen
 • Aftaler: Der er aftales et tidspunkt for skoleforløbene mellem IF Stadions koordinator og læreren i den pågældende klasse(r)
 • Afvikling: Timerne afvikles (typisk) i klassens idrætstimer
 • Varighed: Typisk mellem 3-6 uger, alt efter hvad der passer til skolernes kalender
 • Sted: Undervisningen foregår i EnergiCenter Voldparken Hallen (Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj)
 • Materialer: IF Stadion stiller alle rekvisitter, hal og instruktører til rådighed
 • Lærernes rolle: Lærere og pædagoger i klassen, har stadig det pædagogiske ansvar i undervisningen, og er oftest med til at facilitere øvelser
 • Omklædning: EnergiCenter Voldparken har desuden badefaciliteter, til før og efter undervisningen

IF Stadion er blevet tildelt haltid på nogle specifikke tidspunkter på nogle specifikke dage, disse dage koordineres med klassekoordinatoren så de på bedst muligvis passer ind i skolens daglige rutiner

Kontakt Åben Skole-koordinatoren for at høre mere om de åbneskole forløb, for din skole! Åbenskole koordinator: Sebastian Østergaard Bruun

 • Mobil: 2247 4270
 • Mail: sebruun77@gmail.com