Kontingent

IF Stadion har skiftet bank, husk at overføre dit kontingent til den nye bankkonto.

Kontingentet betales månedsvis, 12 måneder om året.

Kontingentet betales i holdsport, som er klubbens administrationssytem senest den 10. hver måned.

Det månedlige kontingent for Senior spillere udgør kr. 150,-.

Det månedlige kontingent for Old Boys spillere udgør kr. 140,-.

Det månedlige kontingent for ungdomsspillere udgør kr. 70,-.

Det månedlige kontingent for Trille/trolle udgør kr. 50,-.

Passivt kontingent opkræves én gang pr. halvår. Kontingentet er kr. 190,00 halvårligt.

Kontingentindtægterne er af stor vigtighed for klubbens eksistens. Derfor: sørg for at betale seneste den 10. i måneden.